Umów się na wizytę na budowie i obejrzyj na żywo swój przyszły dom!

Polityka prywatności


Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zakres i sposób
wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu internetowego:
https://zieloneptakowice.pl/
Administratorem Serwisu jest: Ekopol Górnośląski Holding SA
Kontakt z administratorem: tel. 32 389 25 60
Definicje
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszej polityce
· Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: https://zieloneptakowice.pl/
· Administrator – Ekopol Górnośląski Holding SA, 41-940 Piekary Śląskie ul. Graniczna 7
· Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu

Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
osobowych, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych:
o prawo dostępu do danych osobowych,
o prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka
zgoda została udzielona.
3. Kontakt z Administratorem w kwestiach realizacji praw Użytkownika związanych z
przetwarzaniem jego danych osobowych jest możliwy pod numerem: 32 389 25 60
4. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że podczas przetwarzania jego danych
osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Administrator gwarantuje poufność przekazywanych mu danych osobowych.
Gromadzenie danych osobowych odbywa się z zachowaniem właściwej staranności, a
dostęp do nich jest chroniony przed osobami nieupoważnionymi.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, bez zgody
Użytkownika.

Cele przetwarzania danych osobowych

Kontakt mailowy
1. Dane osobowe przekazywane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu
kontaktu zwrotnego.
2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia
odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza wiadomość lub zgłoszenie.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania
kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu
jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne.

4. Treść przesłanej korespondencji może być archiwizowana. Administrator nie może
jednoznacznie określić czasu, po którym zostanie ona usunięta.
5. Jeżeli korespondencja prowadzona z Użytkownikiem będzie podlegać archiwizacji
Użytkownik ma prawo domagać się przedstawienie jej historii, jak również usunięcia,
chyba że jej archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy
Administratora (np. obrona przez roszczeniami ze strony Użytkownika).

Powierzenie danych

· Administrator powierza dane firmie: nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków, Polska w celu: przechowywania danych na serwerze.

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne wysyłane przez serwer www, zapisywane
i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane
podczas przeglądania stron Serwisu.
W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.
Pliki cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu
wylogowania z Serwisu lub zamknięcia wszystkich okien przeglądarki.
Pliki cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez ustalony
czas.
Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane
pliki cookies własne oraz pliki cookies serwisów zewnętrznych, należące do takich podmiotów
jak: Google.

Cel zamieszczania plików cookies i uzyskiwania do nich
dostępu


Administrator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie
uzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celu:
· tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, które umożliwiają nam analizę sposobów
korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
· dopasowania zawartości wyświetlanych stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz poprawy funkcjonalności Serwisu,
· obsługi sesji, umożliwiającej logowanie Użytkowników,
· mierzenia skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych,
· emisji przekazów reklamowych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań
Użytkowników.

Analiza i statystyka


Korzystamy z narzędzia Google Analytics do zbierania statystyk odwiedzin serwisu oraz
śledzenia zachowania Użytkowników w obrębie Serwisu.

Usuwanie i blokowanie plików cookies

Zazwyczaj domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie i
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili,
samodzielnie dokonać zmian w tych ustawieniach. Jedną z możliwych opcji jest zablokowanie
przyjmowania plików cookies.
Przeglądarki internetowe umożliwiają także usuwanie zapisanych wcześniej plików cookies.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i metod obsługi plików cookies można uzyskać po
kliknięciu w menu danej przeglądarki internetowej.
Korzystanie z Serwisu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies
powoduje, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Zastosowanie w przeglądarce internetowej ograniczeń obsługi plików cookies może mieć
negatywny wpływ na działanie niektórych funkcji Serwisu.

Logi Serwera


Serwer odpowiedzialny za utrzymanie Serwisu generuje logi, które obejmują takie dane jak IP
Użytkownika, datę i czas odwiedzin, rodzaj przeglądarki. Dane mają charakter anonimowy. Logi
są zapisywane i przechowywane na serwerze.